Activiteiten

Lessen

Er is me al vaker gevraagd om groepslessen te gaan geven.
Echter ik wil geen ‘standaard’ hondenschool zijn.
Mijn lessen zullen zich voornamelijk richten op de opvoeding, de relatie met je hond en het beter leren begrijpen van wat je hond je wil vertellen.
Ik vind dat dit het best tot zijn recht komt tijdens privé lessen.
Deze zijn juist waardevol omdat ik de inhoud in overleg met jou samenstel op basis van de kennis die je al hebt, de achtergrond van je hond en de vragen die je hebt om de lessen zoveel mogelijk op maat aan te bieden.
Met mijn lessen wil ik aansluiten bij waar jij als hondenbaasje in de dagelijkse praktijk en in je eigen omgeving tegenaan loopt en waar je vragen over hebt.

Er is geen tijdsdruk dat je hond in les 3 dit of dat moet beheersen. Er komt ook geen diploma.
De basis is de relatie en de vertrouwensband tussen jou en je hond. Deze band blijft nooit hetzelfde. Zowel mens als hond ontwikkelen zich. Dit gaat altijd door. In verschillende fases van de relatie met je hond heb je als hondenbaasje verschillende vragen.
De omgang met een pup roept andere vragen bij je op dan met een puber of senior.

Wat ik aanbied is:
– Werken aan de relatie en vertrouwensband.
– Geen tijdsdruk en niet toewerken naar een diploma.
– Vraaggericht werken, eigen inbreng. Waar wil je zelf aan werken?
– Persoonlijke aandacht.
– Wisselende locaties.

Tarief

  • Privéles aan huis of op een afgesproken locatie, per uur € 60,00
  • Privéles strippenkaart voor 5 lessen € 275,00
  • Reiskosten privéles (vanaf 5 km buiten mijn postcode), per kilometer € 0,35
  • Groepsles (min. 2, max 4 deelnemers), per uur € 40,00
  • Groepsles strippenkaart voor 5 lessen € 175,00

Wil je op les komen, laat het me weten via het contactformulier.